Secretariatul de Stat pentru Culte şi Naţionalităţi din cadrul Cancelariei Primului Ministru a lansat recent (după anularea proiectelor culturale şi de organizare a taberelor) un nou proiect de finanţare, cu numele NEMZ-BER-20, prin care organizaţiile naţionalităţilor pot obţine finanţări pentru investiţii, lucrări de renovare şi reparaţii. Aceste investiţii şi renovări trebuie să aibă legături cu realizarea scopurilor culturale, ştiinţifice, de educaţie, religioase şi de întărirea identităţii comunităţilor celor 13 naţionalităţi recunoscute prin lege în Ungaria.
1 concurs BERSprijinul poate fi acordat pentru activităţi cu perioada de derulare: 1 ianuarie 2020 – 30 iunie 2021. Vor fi finanţate investiţii, renovări şi reparaţii la imobilele care servesc scopurile unei naţionalităţi sau la mijloacele de materiale din proprietatea unei instituţii.
Se pot obţine prin acest concurs minimum 500.000 şi maximum 2.000.000 Ft.
O organizaţie poate înainta un singur concurs.
Proiectele pot fi înaintate doar în format electronic prin sistemul EPER, pe pagina de internet a Fondului Bethlen Gábor (http://www.bgazrt.hu)
Termenul de înaintare a proiectelor este: 5 iunie 2020, vineri, ora 23 şi 59 minute.